PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Schuhmacher Tandprothetiek BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Schuhmacher Tandprothetiek BV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Schuhmacher Tandprothetiek BV verstrekt. Schuhmacher Tandprothetiek BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM Schuhmacher Tandprothetiek BV UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Schuhmacher Tandprothetiek BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Schuhmacher Tandprothetiek BV kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit diensten en/of zorg.

 

HOE LANG Schuhmacher Tandprothetiek BV GEGEVENS BEWAART

Schuhmacher Tandprothetiek BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Schuhmacher Tandprothetiek BV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Schuhmacher Tandprothetiek BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Schuhmacher Tandprothetiek BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Schuhmacher Tandprothetiek BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Schuhmacher Tandprothetiek BV te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Schuhmacher Tandprothetiek BV heeft hier geen invloed op.

Schuhmacher Tandprothetiek BV heeft Google geen toestemming gegeven om via de website van Schuhmacher Tandprothetiek BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kunstgebit-leusden.nl.

Schuhmacher Tandprothetiek BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Schuhmacher Tandprothetiek BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Schuhmacher Tandprothetiek BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Schuhmacher Tandprothetiek BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Schuhmacher Tandprothetiek BV op via info@kunstgebit-leusden.nl

www.kunstgebit-leusden.nl is een website van Schuhmacher Tandprothetiek BV.